Magyar innovációs projektek hasznosításának célzott támogatása mentorálással, validációval és a piacképesség fejlesztésével

A Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zrt. 449 556 167 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 2021-1.1.2-AKH kódszámú, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázati felhíváson. A 100 % támogatási intenzitással rendelkező projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg. 

Projekt azonosítószáma

2021-1.1.2-AKH-2021-00004

Támogatás összege (Ft)

449 556 167

Összköltség (Ft)

449 556 167 

A projekt megvalósításának kezdete

2021.11.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2024.10.31.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

Előminősített projektek száma: 210 db

Mentorált cégek száma: 25 db

Validált cégek száma: 10 db

A projekt célja a magyar innovációs ökoszisztéma operatív fejlesztése és a Nemzeti KFI stratégia megvalósításának támogatása a magyar innovációs projektek hasznosításának célzott támogatásával. 

Ennnek legfontosabb elemei:

  – a magas innovációtartalmú és piaci potenciálú innovációs projektek gyűjtése és azonosítása,

  – az innovációs projektjavaslatok előminősítése, befogadása,

  – a befogadott projektek mentorálása,

  – a projektek technológiai és piaci validációja,

  – a piacralépés támogatása. 

Alapvető szempontok:

  – Egyetlen, magas innovációs tartalommal és piaci lehetőséggel rendelkező magyarországi találmány se vesszen el, 

  – Minden arra érdemes innovatív ötlet jusson el az üzleti hasznosítás fázisáig, 

  – Az innovációk járuljanak hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Ennek érdekében a benyújtott projekttel a Társaság:

  – Csökkenti a projektkockázatokat: előminősítéssel, mentorálással, kockázatelemzéssel, validálással, inkubációval és minőségbiztosítással,

  – Képessé teszi a korai fázisú innovációkat a pályázati finanszírozás, a szakmai befektetések és a kockázati tőke bevonására, 

  – A mentorok mentorává válik: támogatja a mentorszervetek professzinális működését, egységesíti a mentorálás minőségi és szakmai követelményrendszerét,

  – Segíti az innovációs projektek nemzetközi finanszírozását, szakmai kapcsolatainak és piaci lehetőségeinek építését,

  – Az innováció társadalmasításának és kompetenciafejlesztésének katalizátorává válik,

  – Kiemelten kezeli a magas hozzáadott értékű és magyar GDP növeléséhez hozzájáuló innovációs projekteket.

A fentiek érdekében a projekt keretében a Társaság továbbfejleszti eddigi projektgyűjtő, előminősítő és validációs mechanizmusait.

Projektfejlesztési, validációs és a piacralépéshez szükséges üzleti szolgáltatásokat nyújta a projektjavaslatot nyújtó KKV-knek és feltalálóknak.