Hungarian Startup University Program Támogatás - 2024

Kiírás címe

Hungarian Startup University Program Támogatás – 2024

Pályázati kiírás kódszáma

STARTUP-2024-HSUP

Meghirdetés dátuma

2024. február 27.

Beadási határidő

2024.03.01. 8:00 – 2024.03.08. 23:59

Pályázók köre

Felsőoktatási intézmény, Civil szervezet

Keretösszeg

392 100 000 Ft

Várható pályázatok száma

33 darab

Várható projektek száma

150-200 darab

Igényelhető támogatás

Hallgatói ösztöndíj:

Hallgatónként 50.000 Ft/ hó (2024. 03.01. és 2024.06.30. között)

Kiemelt ösztöndíj:

15 legjobban teljesítő hallgatói csapat számára tagonként 1.000.000 Ft egyszeri juttatás.

Intézményi támogatás:

1-4 fő ösztöndíjas hallgató esetében: 1.200.000 Ft egyszeri juttatás.

4 fő felett minden hallgató után további 300.000 Ft/hallgató egyszeri juttatás (legfeljebb további 13.800.000 Ft)

Az intézményi támogatás esetében a pályázó intézmény legfeljebb 15.000.000 Ft támogatási összeg igénylésére jogosult.

Pályázat futamideje

2024.02.01. – 2024.06.30.

Pályázat értékelője

Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zrt.

A felhívás célja

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai egyetemisták érdeklődését az innováció és a vállalkozói lét iránt és növelje az általuk indított innovatív vállalkozások számát.
A Program fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátíttatása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll.
A Program megismerteti a fiatal generációval az innovációs és startup ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.niu.hu 
A pályázónak az aláírásával ellátott, kötelezően benyújtandó dokumentumokat elektronikusan szükséges megküldenie a hsup@niu.hu e-mail címre.

A Pályázók köre

Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

A pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, egyházi vagy alapítványi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet, továbbá olyan civil szervezet, amely a jelen pályázatban foglalt feltételeknek megfelnek és rendelkezik a 2021/ 2022-es tanévre hitelesített/ aláírt szándéknyilatkozattal a Hungarian Startup University Programban való részvételről.