Innováció a négyzeten: Hogyan csinálj a startupodból scaleup-ot?

Innováció a négyzeten: Hogyan csinálj a startupodból scaleup-ot?

A Startup Genome Scaleup Report-jának összefoglalója

Számtalan elemzés született arról, hogy egy startup-ökoszisztémára mennyire pozitív, az innovációt ösztönző, tovagyűrűző hatással tudnak lenni az unikornis – azaz az 1 milliárd dollár vagy afeletti értékelésű, de az exit fázisig még el nem jutó – startupok.

Ugyanakkor vannak más, fontos szereplői is az ökoszisztémának, akikről nem szabad megfeledkeznünk. Ilyenek például a scaleup-ok, amikről a Startup Genome először végzett globális, átfogó felmérést. A kutatás több évig, 2015-től 2019-ig zajlott: ennek során – az Antarktiszt leszámítva – az összes kontinens több mint 40 országában 8040 startupot vizsgáltak meg, több mint 60 mérőszám alapján azonosítva azokat a tényezőket, amik egy induló innovatív vállalkozást el tudnak juttatni a scaleup fázisba. A 8040 darabszámú mintában 370 scaleup-ot azonosított a Startup Genome.

A Startup Genome a szeptemberben kiadott Scaleup Report-ban összegezte az eredményeket, ahol scaleup-ként – egységesen és globálisan alkalmazható definíciót alkalmazva – azokat a startupokat azonosította, amelyek értékelése eléri vagy meghaladja az 50 millió dollárt.

Miért fontosak egy innovációs ökoszisztémában a scaleup-ok? – a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakértői magyarázata


A scaleup-okat alapvetően a növekedés üteme és mértéke különbözteti meg az ezt a fázist el nem érő startup társaiktól: gyorsabb, nagyobb mértékű és tartós növekedés tapasztalható például az árbevételben és a foglalkoztatotti létszámban. A scaleup-ok ebből adódóan jelentős hatással bírnak az ökoszisztémára: növelik a termelékenységet, előirányozzák új innovációk, üzleti modellek megszületését, egy-egy iparág radikális megújítását, és könnyebben jutnak el az exit fázisig. Nemcsak nagy mennyiségben képesek munkahelyeket teremteni, de – innovatív mivoltuknál fogva, szemben a tipikus nagyvállalatokkal – olyan változatos, a kreativitást serkentő és agilis munkakörnyezetet kínálnak, aminek szürkeállományvonzó-képessége és megtartó ereje is számottevő.

Három lépés a startupod scaleup-pá válásának útján

Az eredmények alapján 3 tényező megléte vetíti előre a leginkább azt, hogy egy startup scaleup-pá váljon.

1.) A cégben részesedést szerző tanácsadók jelenléte

Ebben a modellben az alapítók hagyományos fizetés helyett a cégben való részesedést kínálják fel a tanácsadóknak, akiknek ezért cserébe egy meghatározott időtartamra (általánosságban fél és másfél év között) a startup szolgálatába kell állítaniuk a szaktudásukat. Ezzel a tanácsadó érdekeltté válik abban, hogy a céggel hosszabb időn át, rendszeresen és a lehető legjobb minőségben foglalkozzon, nem riadva vissza a startup fejlődését szolgáló kemény, építő kritikák megfogalmazásától sem.

A kutatás tanúsága szerint azoknál a startupoknál, ahol 3 vagy annál több tanácsadó egyengette annak útját, 18,4 százaléknak sikerült scaleup-pá válnia. Ez több mint 15-szöröse a 3-nál kevesebb tanácsadót alkalmazó startupokhoz képest, akik közül csak 1,2 százalék ugrotta meg a scaleup szintet.

2.) A startupalapítók beágyazottsága a globális ökoszisztémába

A Startup Genome 2017-ben alkotta meg a Globális Bekötöttség Indexet (Global Connectedness Index), amely azt méri, hogy a startup alapítói mennyire férnek hozzá ahhoz a globális tudástőkéhez és kapcsolatrendszerhez, amely segíti a céget a globális piacon történő megjelenéshez, a kontinenseken átívelő fogyasztói igények felméréséhez és kiszolgálásához.

A jelentés szerint az 5 vagy annál több globális kapcsolattal rendelkező startupok 11,1 százalékának sikerült megugrani a scaleup-pá válást, ennél kevesebb kapcsolat esetén csupán 1,3 százaléknak. Azaz 8,5-ször több startup lett scaleup 5 vagy annál több kapcsolat birtoklása esetén, mint az 5-nél kevesebb kapcsolattal rendelkező társaik.

3.) A munkavállalók számára kínált részvényopciók

Fontos tényezője a scaleup-pá válásnak, hogy az alapítók hogyan viszonyulnak a részesedésszerzés lehetőségéhez akkor, ha a munkavállalóikról van szó. A logika emögött az, hogy a cégben való részesedés felajánlása növeli a munkavállalók motivációját, csökkenti a fluktuációt, valamint erősíti a csapatszellemet, hiszen érdekeltté válnak abban a szereplők, hogy a közös teljesítmény révén maguk is plusz hasznot realizáljanak. Hasonlóan a tanácsadóknak felkínált részvényekhez, a munkavállalók is egy bizonyos időszak megszolgálása után juthatnak hozzá a részesedésükhöz.

A Scaleup Report szerint azok a startupok, ahol bármely munkavállaló számára elérhető részvényopciók álltak rendelkezésre, 8,3 százalékuk vált scaleup-pá, míg azon cégek, ahol senkinek nem volt adott ez a lehetőség, csupán 3,7 százalékuknak sikerült megugrania ezt a lépcsőt. Azaz az előbbiek több mint kétszeres arányban érték el a scaleup fázist, mint az utóbbiak.

A fent részletezett tényezők azonban csak töredékei azoknak, amiket a Startup Genome vizsgált a kutatása során. A jelentés rengeteg más jó gyakorlatot és következtetést összegez, amiből mind a piaci, mind az állami szereplők sokat tanulhatnak. A teljesség igénye nélkül kitérnek arra, hogy a scaleup-pá válásban milyen szerepe van az ökoszisztéma fejlettségének, az ország méretének, a startup irodai versus otthoni munkavégzési gyakorlatának, az alapítók tapasztaltságának, életkorának, anyagi helyzetének és végzettségének, vagy éppen a startup szektorális fókuszának.

A Startup Genome Scaleup Report-ja teljes terjedelmében, angol nyelven az alábbi linken érhető el.

 

Scaleup-ot faragnál a startupodból? Így tud neked segíteni a Nemzeti Innovációs Ügynökség

A Nemzeti Innovációs Ügynökségben (NIÜ) arra fókuszálunk, hogy az innováció változó természetéhez igazodva dinamizáljuk az innovációs ökoszisztémát, és minden szereplő számára minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

Startupként a scaleup-pá válás pályáján tudunk elindítani: a Vállalati Igazgatóságunkban helyet foglaló szakértőink segítségével validáljuk a projektedet, ezt követően összekapcsolunk a téged segítő, szakmai és pénzügyi szereplőkkel, valamint támogatunk projektfejlesztési szolgáltatások, iparjogvédelmi és pályázati tanácsadás útján.

Az Adatelemzési Központunk továbbá a hazai ökoszisztémáról fog szolgáltatni mért, validált és megbízható információkat. Ezek alapján átláthatóvá válnak az aktuális trendek, ökoszisztéma-jellemzők, ezzel is segítve vállalkozásod stratégiai döntéseit a scaleup szakaszba való eljutáshoz.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük