Innováció támogatása

BUDAPEST INNOVATION FESTIVAL

INNOVATE. LEARN. ELEVATE.

COME JOIN US in putting down the building blocks of innovation at the BUDAPEST INNOVATION FESTIVAL on November 7-8, 2023 in Budapest.

OUR GOAL
The aim of this conference is to encourage dialogue and fruitful collaboration among those involved in innovation. The focal point of the professional program is the exchange of scientific and practical experiences in the field of innovation processes. 

BUILDING BLOCKS OF INNOVATION
The innovation ecosystem is composed of interacting building blocks. Success lies in harnessing the synergies that arise between them. At the festival We will showcase the diverse components of innovation on one platform, whether it be market players, regulatory processes, financing, mentoring, education, technology as well as innovation culture and value creation. 

FROM DOMESTIC TO INTERNATIONAL
Our goal with the BUDAPEST INNOVATION FESTIVAL is to create an inspiring innovation culture space that accompanies participants from ideas to implementation. Our milestone event is open to the entire domestic and international innovation community, from startups to large corporations, from mentors to researchers. 

LINE-UP
Among the invited speakers, participants will have the opportunity to hear from renowned domestic and international decision-makers and thought-leaders in the field of innovation through presentations and panel discussions. 

THEMES
DAY ONE: FINANCE, EDUCATION, PARTNERSHIPS

The main themes of the first day of this two-day event will include discussions on financing processes, the value of education, and possibilities for successful collaborations. The opening discussion of the event will feature two keynote speakers: János Csák, Minister for Culture and Innovation, and Tibor Navracsics, Minister for Regional Development. We will also provide a platform for participants with entrepreneurial spirit to showcase their ideas and programs related to innovation development. We will also select a winning idea in response to these presentations, and the recipient will be awarded during the closing event of the first day. 

DAY TWO: DATA, CULTURE, SUCCESS STORIES
On the second day, participants will learn about data management and communication methods, as well as opportunities for developing innovation culture. They can also draw inspiration from success stories. Concurrently, stakeholders in innovation will have the chance to engage in dialogue and lay the foundation for collaborations, working together to develop solutions that are economically advantageous for all participants. 

THE VENUE
The impressive building of the MOL CAMPUS will serve as the venue for the event, where, alongside the program, we will welcome our guests with creative and fitting food and drinks. The conference will be conducted in English. 

JOIN US
Participation in the event is free of charge, but registration is required, which you can do immediately by clicking on the following link:

WHO IS IT FOR?
Startups – Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) – Large Corporations – Mentors and Investors – Researchers and Universities – Domestic and International Participants

—–

We believe that the future of innovative developments hinges on new ideas, open and proactive dialogue, as well as broad-ranging collaborations! Highlighted Areas: – Market Life – Regulatory Environment – Supportive Culture – Financing – Mentors and Mentees – Education and R&D – Data Management – Value Creation


The Hungarian Innovation Agency’s long-term vision is for the BUDAPEST INNOVATION FESTIVAL to become increasingly popular, both domestically and internationally, with the event being held annually.

INNOVATE. LEARN. ELEVATE.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség 2023. november 7-8 között rendezi meg egyedülálló nemzetközi eseményét, a Budapest Innovation Festival-t. A konferencia célja, hogy párbeszédre és gyümölcsöző együttműködésre ösztönözze az innovációban érdekelt feleket. A szakmai program gyújtópontjában az innovációs folyamatok tudományos és gyakorlati tapasztalatainak cseréje helyezkedik el. Hisszük, hogy az innovációs ökoszisztéma egymással kölcsönhatásban álló építőkockákból tevődik össze, s a közöttük kialakuló szinergiák kihasználásától lesz sikeres! Ezért kívánjuk az innováció sokszínű alkotóelemeleit egy platformon megjelentetni – legyen szó piaci szereplőkről, szabályozási folyamatokról, finanszírozásról, mentorálásról, oktatásról, technológiáról, vagy éppen értékteremtésről.

Célunk egy inspiráló innovációs kultúrtér megteremtése, mely az ötletektől a megvalósításig kíséri a résztvevőket. Mérföldkőnek számító eseményünk nyitva áll a teljes hazai és nemzetközi innovációs közösség előtt; a startupoktól a nagyvállalatokig, mentoroktól a kutatókig.

A meghívott előadók között az innovációs közösség neves hazai és nemzetközi szaktekintélyeit hallgathatják meg a résztvevők, előadások és panelbeszélgetések keretein belül. A kétnapos rendezvény első napjának főbb témái közt a finanszírozási folyamatok, a megtérülő edukáció és az eredményes együttműködések lehetőségei lesznek terítéken, míg a második napon adatgazdálkodási és kommunikációs módszerekről, továbbá innovációs kultúrafejlesztési lehetőségekről hallhatnak a résztvevők, illetve sikertörténetek példáiból meríthetnek ötleteket. Az innovációban érdekelt feleknek ezzel párhuzamosan lehetőségük nyílik a párbeszédre és az együttműködések megalapozására, közös megoldások kidolgozására, amelyek gazdaságilag előnyösek minden résztvevő számára. Az esemény nyitóbeszélgetésének két fő előadója Csák János, kulturális és innovációs miniszter, illetve Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter lesznek.

A vállalkozóbb kedvű résztvevőknek teret biztosítunk innováció-fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseik és programjaik bemutatására, azokra reflektálva pedig nyertes ötletet is választunk, amit az első nap záróeseményeként díjazunk.

A rendezvénynek a MOL CAMPUS impozáns épülete ad otthont, ahol a program mellett kreatív, alkalomhoz illő ételekkel és italokkal várjuk vendégeinket. A konferencia nyelve: angol. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linkre kattintva azonnal meg is tehet

A Nemzeti Innovációs Ügynökség távolabbi víziója az, hogy a Budapest Innovation Festival évenként megrendezésre kerülő eseménye egyre szélesebb körben váljon népszerűvé, mind a hazai, mind a nemzetközi környezetben. Hisszük, hogy az innovatív fejlesztések jövője az új ötleteken, a nyílt és proaktív párbeszéden, továbbá a széles spektrumú együttműködéseken múlik!

Kiemelt területek:

– piaci élet
– szabályozási környezet
– támogató kultúra
– finanszírozás
– mentorok és mentoráltak
– edukáció és K+F
– adatgazdálkodás
– értékteremtés

Kiknek ajánljuk?

– startupok
– kis- és középvállalkozások
– nagyvállalatok
– mentorok és befektetők
– kutatók és egyetemek
– hazai és nemzetközi szereplők