Mentor Program

A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) célja a teljes innovációs ökoszisztéma dinamizálása és támogatása. Ennek kiemelt sarokköve a NIÜ Mentor Program, amely az innovatív vállalkozásokat segíti a fejlődésükben, növekedésükben és a siker felé vezető úton azáltal, hogy hozzáférést biztosít szakértelemhez, erőforrásokhoz és networking lehetőségekhez.

A NIÜ mentorok sok éves, évtizedes szakmai tapasztalataikkal, iparági tudásukkal, kapcsolatrendszerükkel és szellemiségükkel professzionális és sikerorientált támogatást nyújtanak a vállalkozásoknak. Legyen szó technológiáról, fenntarthatóságról, az egészségügyről vagy bármely más innovatív területről.

A NIÜ támogatása révén minden innovatív vállalkozó megtalálhatja a számára megfelelő mentort. Egyúttal a mentoraink olyan vállalkozás(oka)t segíthetnek, amelynek szakmai kompetenciái által a legtöbb segítséget képesek nyújtani.

Az adott vállalkozásra szabott mentorálás révén az újító szellemiségű cég éppen azt a figyelmet és tudást kaphatja meg, amelyre szüksége van; míg a szerződött mentor együttműködhet hasonló gondolkodású szakemberek, mentortársak és cégek pezsgő hálózatához. Ez egy kivételes lehetőség, nem csak az innovatív vállalkozók segítésére, de arra is, hogy mentoraink közvetlenül hozzájáruljanak a teljes nemzeti innovációs ökoszisztéma növekedéséhez és jóllétéhez.

A program jelen vállalása, hogy a 2023-1.1.1. kódszámú, fókuszterületi innovációs projektek támogatására irányuló pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a vállalkozások számára máshol hozzá nem férhető segítséget, támogatást nyújtson annak érdekében, hogy a pályázati vállalások elősegítsék a társadalmi és gazdasági hasznosulást.

A NIÜ a mentorral kötendő szerződésében foglaltaknak megfelelően a mentoroktól beérkező visszajelzéseket a Mentor Program továbbfejlesztésére, valamint az innovációs ökoszisztéma által megjelenített feladatok újabb mérföldkövének kijelölésére használja.

A Fókuszterületi Innovációs Projektek támogatása (Kódszám: 2023-1.1.1-Piaci Fókusz) pályázati felhívást itt éri el

Miért jó mentort alkalmazni?

Mentor Program

Mentor Program célja, hogy magas színvonalú útmutatást és támogatást nyújtson a pályázat nyerteseinek a pályázati céljuk megvalósulása során. A mentorálás kulcsfontosságú szerepet tölthet be egy vállalkozás életében, és mint ilyen, a programot úgy alakítottuk ki, hogy a következő előnyöket kínálja:

Értékes kapcsolatrendszer

A NIÜ nagyszámú sikeres vállalkozóval, befektetővel, iparági szakértővel és tudományos intézménnyel áll kapcsolatban. Ez a hálózat elérhetővé válik a Mentor Programban résztvevők számára, hozzáférést biztosítva számukra a potenciális partnerekhez, tudományos kutatásokhoz és egyéb olyan lehetőségekhez, amelyek, jelentősen hozzájárulhatnak a pályázati célok eléréséhez.

Sikerorientált működés

A NIÜ – tudományterülettől függetlenül – hatékony támogatást nyújt az innováció magjának elültetésétől a sikeres piaci hasznosulásig, ezzel egy információs és támogató csomóponttá válik. A Mentor Program strukturált és adatvezérelt mentorálást kínál, biztosítva, hogy a részt vevő vállalkozások olyan egyéni útmutatást kapjanak, amely megfelel az iparág legújabb, legjobb gyakorlatainak. A NIÜ a mentorokat sikertörténetük, sok éves iparági szakértelmük és a nemzeti innovációs ökoszisztéma növekedéséhez való hozzájárulási hajlandóságuk alapján választja ki.

Adatközpontú megközelítés

A NIÜ kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül képes arra, hogy minden vállalkozásnak olyan mentort biztosítson, aki az egyedi igényeiknek és céljaiknak megfelelő szakértelemmel rendelkezik. Ez a személyre szabott támogatás növeli a mentorálás hatékonyságát és növeli a kitűzött célok elérhetőségének a valószínűségét.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség által működtetett Mentor Program keretét a 2023-1.1.1-Piaci Fókusz pályázati kiírása adja:

„4.4 A projekt végrehajtását segítő mentor

A projekt megvalósítási szakaszában az önálló kedvezményezettnek vagy konzorcium esetén – a konzorcium képviseletében – a konzorciumvezetőnek lehetősége van a projekt sikeres szakmai és/vagy üzleti előrehaladását segítő 1 fő támogatói mentor igénybevételére is. Ennek elszámolhatóságához az önálló Kedvezményezettnek vagy – konzorcium esetén – a konzorciumvezetőnek megbízási, vagy munkaszerződést kell kötnie a Nemzeti Innovációs Ügynökség (a továbbiakban: NIÜ) honlapján elhelyezett listán szereplő minősített mentorral.

Amennyiben az önálló Kedvezményezett vagy – konzorcium esetén – a konzorciumvezető él a mentor igénybevételének lehetőségével, úgy a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 4 hónapon belül szükséges megkötni a mentorral a megbízási vagy munkaszerződést.

A mentor havi munkabére vagy megbízási díja 230.000 Ft/hó, amely összeg tartalmazza a nettóbért/megbízási díjat, valamint a munkáltató/megbízó és a munkavállaló/megbízott által fizetendőjárulékokat. A mentor díjazását – az igénybevétel szándéka esetén – be kell tervezni a projekt elszámolható költségeibe az átalány költségek között szerepeltetve.

A fenti díjazás ellenében a mentor havi 12 óra időtartamban köteles a kedvezményezett, illetve a konzorcium rendelkezésére állni. A kedvezményezetteknek lehetőségük van a mentor cseréjére, azaz a NIÜ listáján szereplő másik minősített mentor igénybevételére akár újabb, szintén a támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó szakterületen is.

A mentor a mentorálási tevékenységéről a NIÜ részére beszámolót készít támogatott projektenként, amelyekben részt vesz. A mentor igénybevételére vonatkozóan a NIÜ a honlapján szerződésmintát bocsát a pályázók rendelkezésére”

A Nemzeti Innovációs Ügynökség által minősített Mentor Programban a 2023-1.1.1-Piaci Fókusz pályázatban közreműködő mentorok listája az alábbi linken érhető el: LINK

A nyertes pályázóknak, akik pályázatukban vállalták a mentorszolgáltatás igénybevételét, tehát a Támogatói Okirat aláírásától négy hónapjuk van a mentor kiválasztására és a szerződéskötésre.

A szerződésminta az alábbi linken érhető el: LINK   

Ez elegendő időtáv, hogy a Projektjükhöz a legmegfelelőbb személyt a mentorlistáról kiválasszák és e tevékenységre felkérjék.

Amennyiben a pályázó segítséget kér a mentor kiválasztásához, úgy kérjük írjon nekünk a mentorprogram@niu.hu elektronikus címre.

Szöveg: A NIÜ elkötelezett a kimagasló szakértői bázisának erősítése mellett. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szaktudásával, szakmai tapasztalatával vállalkozásokat – így az innovációs ökoszisztémát – segítené, úgy kérjük töltse ki az alábbi linken található Mentor Jelentkezési Adatlapot:

 

 

 • Mentorral szembeni elvárások:

 

Mentor alkalmazás esetén az alábbi feltételek közül LEGALÁBB kettőnek szükséges teljesülnie

 

Felsőoktatási, K+F intézmények területéről pályázók:

 

 1. Rendelkezzen tudományos fokozattal (PhD vagy mesterfokozat). Ez kiváltható az adott szakterületen végzett legalább 7 éves dokumentált munkatapasztalattal és ezen a területen elért kiemelkedő eredménnyel.
 2. Amennyiben felsőoktatási intézményben dolgozik oktatóként vagy tudományos kutatóként, legyen dokumentált eredményes tevékenysége.
 3. Rendelkezzen legalább 5 (öt) Q1 folyóiratban publikált szakközleménnyel. A szakközlemény kiváltható bejegyzett szabadalommal (szabadalmi bejelentéssel viszont nem!), illetve elismert tudományos-műszaki kiadóknál megjelent szakkönyvekkel és könyvfejezetekkel.
 4. Támogatást nyert pályázati felhíváson (EU-s, akadémiai, GINOP stb.)
 5. Bizonyítható módon dokumentált, sikeres K+F projekt megvalósítással rendelkezzen (pl. olyan projekt, ami alkalmazást nyert, szabadalmat vagy tudományos közleményt eredményezett).
 6. A mentor szakmai pályafutása követhető módon kapcsolódjon jelentős intézményekhez (egyetemekhez, kutatóintézetekhez, szervezetekhez, hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokhoz).

 

Műszaki és gazdasági végzettséggel rendelkező, a gazdaság területéről pályázók:

 

 1. Legyen posztgraduális tanulmánya, ami kiváltható 7 éves dokumentált sikeres munkatapasztalattal az adott szakterületen, lehetőleg projektirányító beosztásban.
 2. Legyen legalább 2 projektje, ami a közreműködésével legalább 2 szintet emelkedett a TRL skálán (pl. TRL 7-ről TRL 9-re vagy TRL 5-ről TRL 7 vagy 8-ra).
 3. Rendelkezzen legalább 3 bejegyzett szabadalommal (ami kiváltható darabonként két Q1 szakközleménnyel).
 4. A mentor szakmai pályafutása követhető módon kapcsolódjon jelentős intézményekhez (egyetemekhez, kutatóintézetekhez, szervezetekhez, hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokhoz).

 

 

 • A pályázati felhívás alapján a mentor az alábbi főbb feltételek mentén végzi a mentorálást:
 • a mentor havi 12 órában áll a mentorált rendelkezésére
 • a mentor havi, járulékokkal növelt 230.000 Ft mentorálási díjban részesül a feladatainak ellátásáért, mely a pályázati pénzből kerül kifizetésre
 • a mentor hozzájárul ahhoz, hogy a NIÜ Mentor Programjában neve és elérhetősége nyilvánosan szerepeljen és ezzel kapcsolatban szerződést kössön a NIÜ-vel (link a szerződés sablonhoz)
 • a mentor a 2023-1.1.1 PIACI FÓKUSZ pályázati felhívás és a NIÜ-vel kötött szerződés alapján 6 havonta a mentor a NIÜ-nek köteles beszámolót készíteni, amelyben ismerteti a támogatott projekt előrehaladását
 • a mentor egyidőben legfeljebb 3 pályázatot mentorálhat

 

A mentorálás teljes feltételrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza!

A Mentor Program adatkezelési tájékoztatóját ITT letöltheti.