Nemzetközi terjeszkedés

Nemzetközi projektek

Az innovatív vállalkozások támogatása kiemelt feladat az Ügynökség számára. A NIÜ elősegíti a kapcsolódásokat a vállalati partnerek és az innovációs ökoszisztéma résztvevői között, beleértve a technológiai szakértőket, a kutatási létesítményeket és a finanszírozási partnereket. Innovációs tanácsadással útmutatást és szakértelmet nyújt a vállalati partnereknek az innovációs stratégiákkal kapcsolatban, beleértve a technológia átvételét, a termékfejlesztést és a piacra lépést.

Az ügynökség támogatást nyújt a vállalkozásoknak nemzetközi terjeszkedésükhöz, így járul hozzá a határokon átnyúló együttműködések előmozdításához és az innovatív kezdeményezések globális szintű hatásának felerősítéséhez. 

BEAMING projekt

A felsőoktatási intézmények globális versenyképességének és láthatóságának javítása a kutatási projektekben kevésbé jól teljesítő és a fejlettebb biogazdasággal és K+I ökoszisztémával rendelkező EU-tagállamok közötti tudáscsere révén érhető el. A projekt helyi és regionális végrehajtási stratégiákat és ütemterveket dolgoz ki a felsőoktatási ágazatban, különösen a biogazdaság és a körforgásos gazdaság területén az EKT (európai kutatási térség, ERA)-politikai menetrend vonatkozó intézkedéseihez.   

E célok elérése érdekében mozgósítja a BIOEAST Kezdeményezés kiváló kapcsolati hálózatát Közép-Kelet-Európában, amellett, hogy megnyitjuk ezt a hálózatot, és új együttműködéseket építünk ki egyetemek és kutatóintézetek között Délkelet-Európában és a Nyugat-Balkánon. Törekszik a nemrégiben létrehozott BIOEAST Egyetemi Hálózat bővítésére és fejlesztésére, valamint az Európai Biogazdasági Egyetemmel való kapcsolat elmélyítésére.

A BEAMING projekt célja

BEAMING (Bioeconomy Excellence Alliance for Stimulating an Innovative and Inclusive Green Transition) projekt célja a kiválóság növelése az innováció és a tudás valorizációjának fokozása révén a körforgásos és biogazdaság területén a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés révén, különös tekintettel a közép-kelet– és délkelet-európai EU-tagállamokra és a nyugat-balkáni országokra.  

DALIA projekt

A Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA) projekt a NIÜ első győztes Horizont Európa pályázata, amely több hónap előkészítés után kapott több, mint 8,5 millió eurós 100% támogatást az „Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig” misszió keretében négy évre. A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig található Duna régió vízügyi fejlesztéséért létrejött projekt kilenc ország 22 partnerét egyesíti,célja többek között a régió édesvízi ökoszisztémáinak védelme, az ökoszisztémák összekapcsolhatósága, a helyi közösségek és ökoszisztémák védelme a szélsőséges eseményektől és a szennyezésektől.

A DALIA projekt közvetlenül hozzájárul a Víz Keretirányelv további végrehajtásához kapcsolódó EU- és ENSZ-kezdeményezések létrehozásához azáltal, hogy innovatív vízminőség és élőhely javító-megőrző tevékenységeket tesztel a különböző földrajzi területeken található különböző problémákra (demonstrációs területek), valamint elősegíti ezen innovatív megoldások méretnövelését (scale-up) és megsokszorozását (replication). A 9 demo site-ból kettő magyar (gazda: Széchenyi Egyetem, Természetfilm Egyesület). 

A DALIA projekt célja

A DALIA (Danube Region Water Lighthouse Action) projekt kilenc ország 22 partnerét egyesíti,célja többek között a régió édesvízi ökoszisztémáinak védelme, az ökoszisztémák összekapcsolhatósága, a helyi közösségek és ökoszisztémák védelme a szélsőséges eseményektől és a szennyezésektől a Duna vízgyűjtő medencéjében, ezzel támogatva az EU „Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig” misszió célkitűzéseit is.

FI4INN projekt

A projekt az Interreg Central Europe program keretében kapott 2,09 millió eurót (ebből ERDF támogatás: 1,67 m EUR) a megvalósításra a következő 3 évben 2023-2026-ig. A projekt fő célja, hogy fejlessze a piacvezérelt kutatások és innovációk finanszírozási lehetőségeit a résztvevő országokban. Az alap probléma a projektben résztvevő régiókban, hogy kevés a piacvezérelt kutatás és innováció finanszírozási eszköz, illetve az összetett pénzügyi eszközök hasznosításának a képessége alacsony. A pénzügyi szolgáltatók és a döntéshozók bonyolultságuk miatt gyakran félnek az ilyen rendszerek bevezetésétől. 

A FI4INN projekt célja​

A FI4NN projekt ezen fog változtatni azáltal, hogy támogatja az új finanszírozási eszközök közös tervezését azokban a régiókban, amelyek fel akarják lendíteni a kutatást és az innovációt. A projekt keretén belül létrehozunk egy tudásközpontot, ami támogatja az új innovatív eszközöket, és hét régióban, így Magyarországon is új pénzügyi eszközöket fog tesztelni. 

NatI00ns projekt

A 100 legjobb egyetem között jegyzett dániai Aarhus Egyetem vezetésével, 13 taggal – köztük az Nemzeti Innovációs Ügynökséggel – megalakult konzorcium nyerte el a Horizont Európa program „A Soil Deal for Europe” missziója keretében, HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-07 számon meghirdetett pályázati felhívást. A NatI00ns projekt nemzeti információs napok szervezésével és egyéb szakmai támogatás nyújtásával talajegészségügyi élő laboratóriumok létrehozását segíti elő. „A Soil Deal for Europe” misszió fő célja, hogy 2030-ig 100 olyan élő laboratórium és „világítótorony” jöjjön létre, amelyek az egészséges talajok felé vezető innovációs folyamat fő letéteményesei lesznek: a kidolgozásra kerülő innovációk az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség helyreállítását, valamint a természeti erőforrások fenntartható kezelését segítik majd elő. 

A NatI00ns projekt célja

A NatI00ns elősegíti az első talaj-egészségügyi élő laboratóriumok és világítótornyok hatékony beindítását, valamint felkészíti a tagállamok és a társult államok érdekelt közösségeit (földgazdálkodókat, agrár iparágakat, a fogyasztókat és a társadalmat) az együttműködésre annak érdekében, hogy ezáltal a különböző ágazatokon és földhasználati módokon átívelően hatékonyan lépjenek fel talajegészségügyi kérdésekben. 

RInnoValleys projekt

A RInnoValleys célja, hogy javítsa az EU régiói által a technológiai startupok támogatása terén tapasztalt egyenlőtlenségeket és kihívásokat, valamint az Európai Innovációs Tanácshoz (EIC) való hozzáférést. Az EIC létfontosságú szerepet játszik az innováció előmozdításában, a deep tech startup vállalkozások támogatásában és finanszírozás biztosításban. Az EU különböző régióiban azonban nehézségekbe ütközik ezeknek az erőforrásoknak és lehetőségeknek a kiaknázása, ami számos tényezőre vezethető vissza, például a finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés, a nem megfelelő infrastruktúra, a nemzetközi hálózatokkal való gyenge kapcsolat.

A RInnoValleys projekt célja

A projekt célja, hogy áthidalja ezt a hiányosságot egy transznacionális közös cselekvési terv létrehozásával, amely az új európai innovációs menetrenddel összhangban javítja e régiók képességeit az EIC ökoszisztémához való kapcsolódásra, valamint a befogadó, nemek sokféleségét figyelembe vevő és összekapcsolt innovációs ökoszisztémák előmozdítására.