RRF-2.1.3-22-2023-00003

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése   

 

Projekt alapadatok:

Főkedvezményezett: Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt.

Konzorciumi tag: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás jogcíme

Vissza nem térítendő támogatás összege

Európai Unióval elszámolható

13 910 500 000 Ft

Hazai költségvetésből biztosított

  2 973 189 250 Ft

Minösszesen

16 883 689 250 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2023.07.01

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.04.30

 
Projekt célja

A magyar felsőoktatás regionális és nemzetközi jelentősége fokozatosan nő, de szükség van a felsőoktatási kibocsátás munkaerő piaci igényekkel való még szorosabb tartalmi összehangolására. A felsőoktatási rendszerben elérhető tananyagok tartalma nehezen követi az ipari, társadalmi, tudományos változások gyors ütemét, digitalizáltsági fokuk – és így hozzáférhetőségük – nem megfelelő. Az ország versenyképességének biztosítása és a dinamikusan fejlődő, 21. századi digitális elvárásokhoz történő igazodás érdekében e területek fejlesztése kulcsfontosságú. 

Az RRF-2.1.3. projekt alapvető célja a felsőoktatás számára elérhető digitális képzési programkínálat bővítése. Emellett a digitális tananyagok fejlesztéséhez kapcsolódó egységes fejlesztő és lejátszó környezet biztosítása a magyar felsőoktatási intézmények számára. A közvetlen cél a jelenleg hiányzó infrastrukturális és módszertani háttér megteremtését szolgálja, amelynek bázisán a konkrét képzésfejlesztések megindulhatnak.

A Projekt eredményeként a magyar felsőoktatási intézmények számára elérhető lesz egy korszerű, igényekre szabott tanulásmenedzsment rendszerkörnyezet, amely lehetővé teszi a digitálisan szervezett oktatási formák, és ehhez kapcsolódó hatékony képzési tartalmak szolgáltatását, mind a graduális, mind pedig a felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódóan.

A Projekt hatásai közvetlenül 66 felsőoktatási intézményt, közel 300.000 hallgatót és 25.000 oktatót érintenek.

tervezett tananyagfejlesztési területek

Az alábbi képzési területek számára tervezünk tananyagokat fejleszteni:

Orvos- és egészségtudományi, valamint szociális képzés 

Műszaki képzés 

Informatikai képzés 

Gazdaságtudományi képzés 

Agrárképzés  

Pedagógusképzés, és 

Természettudományi képzés

számszerű eredmények

A fejlesztés számszerű eredményei:

 

Legalább 1 800 komplex digitális tartalom egység fejlesztése. A digitális tanulási tartalom oktató anyagokat, forgatókönyveket, podcastokat, képernyőfelvételt, videókat, diavetítéseket, vetélkedőket, referencia anyagokat, powerpointokat, számítógépes tartalmakat, webalapú tartalmakat, digitális játékokat stb. foglal magába.

 

Legalább 34 000 hallgató és felsőoktatási dolgozó részére digitális készségfejlesztő program biztosítása