Selye János Diáklaborhálózat kiépítése

Kiírás címe

Selye János Diáklaborhálózat kiépítése

Pályázati kiírás kódszáma

2022-3.1.1-XIA-DIAKLABOR-23

Meghirdetés dátuma

2023.05.01.

Beadási határidő

2023.05.31.

Támogatható tevékenységek

„A” pályázati konstrukció: 
Már meglévő Diáklaborok fejlesztése (kizárólag konzorciumi formában) 
„B” pályázati konstrukció: 
Újonnan kialakításra kerülő Diáklaborok támogatása

Pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek a Pályázati felhívás 3.1. pontja szerint.

Az „A” pályázati konstrukcióra kizárólag diáklaborokat működtető szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot.

Keretösszeg

1.500.000.000 Ft

Várható pályázatok száma

„A” pályázati konstrukció esetén várhatóan 8
„B” pályázati konstrukció esetén várhatóan 2

Várhatóan támogatásban részesített diáklaborok száma

„A” pályázati konstrukció esetén várhatóan 24-48
„B” pályázati konstrukció esetén várhatóan 2

Igényelhető támogatás

„A” pályázati konstrukció esetén: 175.000.000 Ft
„B” pályázati konstrukció esetén: 120.000.000 Ft

Támogatási időszak

2023. június 1 – 2025. május 31.

Pályázat értékelője

Express Innovation Agency Zrt. és az Express Innovation Agency Zrt. által felállított bíráló bizottság

A felhívás célja

A pályázat célja, olyan tehetséggondozó műhelyek létrehozása és fejlesztése meglévő infrastrukturális feltételek mentén, melyek lehetőséget biztosítanak elsősorban a köznevelés 7-13. évfolyamok diákjai körében a tudományos kiválóság támogatására, illetve a kutatói életpálya népszerűsítésére elsősorban az MTMI (Matematika, Természettudomány, Műszaki és Informatika,) szakterületekhez kapcsolódóan a természettudományos területen való kutatások végzésére, és különböző projektek létrehozására alkalmas műhelyek létrejöttének támogatásán keresztül.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.niu.hu  
A dokumentumok cégszerű aláírást követően szkennelve és szerkeszthető formátumban is benyújtandóak a diaklabor@niu.hu emailcímen keresztül.

Pályázati felhívás

Kedves Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy módosult a Pályázati útmutató időszaki riportokra, valamint mérföldkő és záró elszámolást érintő részekre vonatkozóan, továbbá kiegészült a Pályázati felhívás 1. számú melléklete a fogalommagyarázattal.

További sikeres projektmegvalósítást kívánunk!

    1. Pályázati felhívás_1.kör_20240125
    2. 2_Pályázati útmutató_20240125_végleges

Dokumentumok