Selye János Diáklabor Hálózat kiépítése program

A Selye János Diáklabor Hálózatot kiépítése program az, ahol a tudományos kíváncsiság és a tehetséggondozás összetalálkozik! Ez a program egy ambiciózus vállalkozás, melynek célja a fiatal elmék inspirálása, a tudományos kiválóság támogatása és a kutatói életpálya népszerűsítése.

Miért is van szükség a Selye János Diáklabor Hálózatra?

A Selye János Diáklabor Hálózat a köznevelés 7-13. évfolyamaira fókuszál, és egy olyan infrastrukturális hálózat kiépítését tűzi ki célul, mely lehetővé teszi a diákok számára, hogy szárnyaljanak a tudomány és technológia terén. Az MTMI (Matematika, Természettudomány, Műszaki és Informatika) szakterületeken belül, különösen a természettudományokban, szeretnénk ösztönözni a kutatás és projektek létrehozása iránti szenvedélyt.

Lezárult „A” és „B” pályázati konstrukció:

Már működő diáklaboroknak lehetőséget kínáltunk arra, hogy továbbfejlesszék infrastruktúrájukat és foglalkozásokat tartsanak iskolán kívüli diákok számára, humánerőforrás keretén belül. Ebben a konzorciumi formában lehetőség nyílt a tapasztalatok megosztására és az erőforrások hatékonyabb felhasználására.

Lehetőséget biztosítottunk újabb diáklaborok létrehozására. Ezáltal segítettük az új infrastruktúra kiépítését, hogy foglalkozásokat tudjanak tartani iskolán kívüli diákok számára a humánerőforrás keretén belül. Ebben a konstrukcióban a lelkes pedagógusok és fiatal tehetségek számára teremtettünk egy új lehetőséget, hogy a tudomány és technológia terén kibontakozzanak.

Miért érdemes részt venni a programban?

  • Tehetséggondozás: A diákok tehetséggondozásra irányuló saját kisérletezéseikre és tapasztalati tanulásra írányuló programok révén mélyíthetik el tudásukat.

  • Kutatói életpálya elősegítése: Az MTMI szakterületeken való kutatás és projektalapú tanulás révén a diákok megismerhetik a kutatói életpálya izgalmas világát.

  • Konzorciumi együttműködés: Az A konstrukció révén a már meglévő diáklaborok tapasztalataikat megoszthatják és erőforrásaikat hatékonyabban használhatják fel.

  • Új lehetőségek: A B konstrukció révén újonnan kialakított diáklaboroknak lehetőséget teremtünk arra, hogy indulásuknál segítséget kapjanak infrastruktúrájuk kialakításában.

A Selye János Diáklabor Hálózat egy újabb lépés az oktatás fejlesztése és a fiatal tehetségek támogatása felé.