Tovább fejlődik a Hungarian Startup University Program (HSUP): a legjobb csapatok akár 20 millió forintos támogatásban részesülhetnek, hogy beindítsák a startupjukat

Tovább fejlődik a Hungarian Startup University Program (HSUP): a legjobb csapatok akár 20 millió forintos támogatásban részesülhetnek, hogy beindítsák a startupjukat

A Hungarian Startup University Program (HSUP) a startup ökoszisztéma dinamizá lását, valamint a fiatalok vállalkozói attitűdjének erősítését szolgáló egyik legjelen tősebb kezdeményezéssé nőtte ki magát az elmúlt három évben. Ezt mi sem jelzi  jobban, mint hogy az elmúlt években több mint 10 ezer egyetemi hallgató vette fel a  HSUP kurzust 31 felsőoktatási intézmény és 1 civil szervezet bevonásával. 2020-as indulása óta számos tapasztalat gyűlt össze a programmal kapcsolatban  úgy a startup ökoszisztéma meghatározó szereplői, mint a program aktív résztvevői  körében.  

  

Mindezen tapasztalatok alapján alakítottuk ki a HSUP tovább fejlesztési iránya it: az alábbiakban összegzett módosításokat már a soron következő HSUP évben  (2023/2024-es tanév őszi, ill. tavaszi szemeszter) bevezetjük.

1. Megújul az ösztöndíjrendszer – a legjobb csapatok akár 20 millió  forintos induló támogatáshoz juthatnak 

A HSUP új ösztöndíjrendszerének középpontjába a két félév során befektetett munka  mennyiségének és minőségének, valamint eredményességének elismerését állítjuk.  A második (tavaszi) szemeszter során legjobban teljesítő 15 csapat tagjai – csapat tagonként – 1 millió forintos külön ösztöndíjban részesülnek. A startuppá válni képes  4 legígéretesebb csapat pedig – amennyiben megalapítják a vállalkozásukat és si keresen vonnak be tőkét a piacról a tavaszi félév zárását követően – további vissza  nem térítendő támogatáshoz juthatnak, startuponként akár 20 millió forint értékben.  Ezzel párhuzamosan a 2. félévi projektmunkáért járó általános ösztöndíj havi összege  50 ezer forintra módosul, egy félév közepi teljesítési mérföldkőhöz kötve a második 2  hónap kifizetését. Lényeges újítás továbbá, hogy – a startup alapítók tipikus létszámát  figyelembe véve – maximum 3 fő kaphat ösztöndíjat egy csapatban. 

 

2. A piaci szereplőket (befektetőket) már a második félévbe jutó csa patok kiválasztásába is bevonjuk 

A hallgatóknak a második félévbe jutáshoz idéntől a one-pager mellett egy 3 perces  pitch videót is el kell készíteniük. Ezek két körben kerülnek értékelésre: első körben az  egyetemi szakértők, a második körben pedig már – a Demo Dayről ismert – befektetők  értékelik a pályamunkákat. Azok a hallgatók alapíthatnak csapatot a második félévben,  akik mindkét értékelési kört sikerrel veszik.

 

3. Bővül a mentorok szerepe 

A HSUP mentorok visszajelzései és javaslatai alapján két mentor kategória kerül kiala kításra, hogy még eredményesebben támogassák a HSUP hallgatók munkáját már az  első félévtől:  

  1. Eseti mentorok, akik egy-egy üzleti vagy technológiai probléma megol dásában segítik a hallgatókat 1-2 alkalommal, pro bono alapon. 
  2. Kulcs mentorok, akik rendszeres találkozókon, heti videókonferencia  egyeztetéseken, e-maileken keresztül folyamatosan támogatják a hall gatók munkáját, a tevékenységükről pedig kéthavonta tájékoztatást  küldenek a programkoordinátor Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ)  részére. Ezért a munkájukért cserébe díjazásban részesülnek. A kulcs  mentorok szerződéses viszonyban állnak a Nemzeti Innovációs Ügy nökséggel.

 

Összességében a mentorok nagyobb szerepet kapnak a csapatok felkészítésében,  valamint a félévközi online és személyes rendezvények megtartásában egyaránt.

 

4. Szélesedik az egyetemek által a HSUP hallgatók számára biztosí tott szolgáltatások köre 

Kiemelt igényként merült fel a résztvevők és a mentorok részéről, hogy az egyetemek  bővítsék az opcionálisan igénybevehető, természetben nyújtott szolgáltatásaikat a  hallgatók irányába: 

  • előzetes egyeztetéssel helyiség biztosítása, beleértve a nem speciális  szaktudást igénylő laborhasználatot;  
  • a projekthez kapcsolódóan eszközök (pl. szerszámok, 3D nyomtató) és  kis értékű anyagok (pl. filament, stb.) beszerzése, illetve rendelkezésre  bocsátása. 

A bővülő szolgáltatásokért cserébe az egyetemek többletfinanszírozásban része sülnek.

 

5. Áramvonalasodik a HSUP platform 

Folyamatban van a HSUP platform informatikai fejlesztése, ami alapvetően a tárgy felvétel/regisztráció, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység hatékonyságnövelését  célozza. A fejlesztések a koordinátorok munkáját is megkönnyítik majd.

 

6. Új ajánlás a HSUP kurzusokért adható kredit számára vonatkozóan 

Betartva a vonatkozó EU-s és hazai jogszabályokat, az első félévi munkáért adható  kreditek számát 2 kreditben, a második félévi munkáért pedig 4 kreditben javasoljuk  maximálni.

 

7. Teljesen megújul a tananyag (átfogó bevezetés: 2024/2025-ös  tanév őszi szemeszterétől) 

A visszajelzések alapján elindítottuk a HSUP tananyag átfogó felülvizsgálatát és meg újítását. Az új tananyag tartalmában gyakorlatorientáltabb és korszerűbb lesz, for májában alkalmazkodik a mai egyetemi generáció tartalomfogyasztási szokásaihoz,  erősebb fókuszt helyezve a vizualitásra és az interaktivitásra. Miközben a tananyag  sokkal szórakoztatóbb lesz, több erőfeszítést is fog igényelni a hallgatók részéről,  mindezt a startup világban nélkülözhetetlen angol nyelven, segítve a szakzsargon el sajátítását is. Emellett a számonkérési rendszer is megújul: gyakorlatiasabbá és inter aktívabbá válik. Az új tananyag és számonkérési rendszer teljeskörű elindítását csak  a 2024/2025-ös tanév őszi szemeszterében tervezzük. Pilot programként az első két  modult néhány intézmény közreműködésével már a 2023/2024-es tanév őszi félévé ben tesztelni fogjuk. Azaz a soron következő félévben a hallgatók alapvetően a korábbi  tananyaggal és felülettel fognak találkozni, továbbra is magyar nyelven, néhány javí tást és menedzsmentfunkció-bővítést leszámítva.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük